Homily Podcasts


 

Fr. Dudzinski’s Homily | Baptism of the Lord (1-10-2021)

Fr. Mike’s Homily | Baptism of the Lord (1-10-2021)


 


 

Fr. Dudzinski’s Homily | Feast of the Holy Family (12-27-2020)

Fr. Mike’s Homily | Feast of the Holy Family (12-27-2020)


 


 


 


 

Fr. Dudzinski’s Homily | Fourth Sunday of Advent (12-20-2020)

Fr. Mike’s Homily | Fourth Sunday of Advent (12-20-2020)


 


 

Fr. Dudzinski’s Homily | Third Sunday of Advent (12-13-2020)

Fr. Kevin’s Homily | Third Sunday of Advent (12-13-2020)

Fr. Mike’s Homily | Third Sunday of Advent (12-13-2020)


 


 

Fr. Mike’s Homily | Second Sunday of Advent (12-6-2020)

Deacon Steve’s Homily | Second Sunday of Advent (12-6-2020)


 


 

Fr. Dudzinski’s Homily | First Sunday of Advent (11-29-2020)

Fr. Kevin’s Homily | First Sunday of Advent (11-29-2020)

Fr. Mike’s Homily | First Sunday of Advent (11-29-2020)


 


 

Fr. Dudzinski’s Homily | Feast of Jesus Christ, King of the Universe (11-22-2020)

Fr. Kevin’s Homily | Feast of Jesus Christ, King of the Universe (11-22-2020)

Fr. Mike’s Homily | Feast of Jesus Christ, King of the Universe (11-22-2020)


 


 

Fr. Dudzinski’s Homily | 33rd Sunday of Ordinary Time (11-15-2020)

Fr. Mike’s Homily | 33rd Sunday of Ordinary Time (11-15-2020)


 


 

Fr. Dudzinski’s Homily | 32nd Sunday of Ordinary Time (11-8-2020)

Fr. Mike’s Homily | 32nd Sunday of Ordinary Time (11-8-2020)


 


 

Fr. Dudzinski’s Homily | Solemnity of All Saints (11-1-2020)

Fr. Mike’s Homily | Solemnity of All Saints (11-1-2020)


 


 

Fr. Dudzinski’s Homily | 30th Sunday of Ordinary Time (10-25-2020)

Fr. Kevin’s Homily | 30th Sunday of Ordinary Time (10-25-2020)

Fr. Mike’s Homily | 30th Sunday of Ordinary Time (10-25-2020)


 


 

Fr. Dudzinski’s Homily | 29th Sunday of Ordinary Time (10-18-2020)

Fr. Kevin’s Homily | 29th Sunday of Ordinary Time (10-18-2020)

Fr. Mike’s Homily | 29th Sunday of Ordinary Time (10-18-2020)


 


 

Fr. Dudzinski’s Homily | 28th Sunday of Ordinary Time (10-11-2020)

Fr. Kevin’s Homily | 28th Sunday of Ordinary Time (10-11-2020)

Fr. Mike’s Homily | 28th Sunday of Ordinary Time (10-11-2020)


 


 

Fr. Dudzinski’s Homily | 27th Sunday of Ordinary Time (10-4-2020)

Fr. Kevin’s Homily | 27th Sunday of Ordinary Time (10-4-2020)

Fr. Mike’s Homily | 27th Sunday of Ordinary Time (10-4-2020)


 


 

Fr. Dudzinski’s Homily | 26th Sunday of Ordinary Time (9-27-2020)

Fr. Kevin’s Homily | 26th Sunday of Ordinary Time (9-27-2020)

Fr. Mike’s Homily | 26th Sunday of Ordinary Time (9-27-2020)


 


 

Fr. Dudzinski’s Homily | 25th Sunday of Ordinary Time (9-20-2020)

Fr. Kevin’s Homily | 25th Sunday of Ordinary Time (9-20-2020)


 


 

Fr. Dudzinski’s Homily | 24th Sunday of Ordinary Time (9-13-2020)

Fr. Kevin’s Homily | 24th Sunday of Ordinary Time (9-13-2020)

Fr. Mike’s Homily | 24th Sunday of Ordinary Time (9-13-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 23rd Sunday of Ordinary Time (9-6-2020)

Fr. Mike’s Homily | 23rd Sunday of Ordinary Time (9-6-2020)


 


 

Fr. Dudzinski’s Homily | 22nd Sunday of Ordinary Time (8-30-2020)

Fr. Kevin’s Homily | 22nd Sunday of Ordinary Time (8-30-2020)

Fr. Mike’s Homily | 22nd Sunday of Ordinary Time (8-30-2020)


 


 

Fr. Dudzinski’s Homily | 21st Sunday of Ordinary Time (8-23-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 20th Sunday of Ordinary Time (8-16-2020)

Fr. Mike’s Homily | 20th Sunday of Ordinary Time (8-16-2020)

Fr. Aaron’s Homily | 20th Sunday of Ordinary Time (8-16-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 19th Sunday of Ordinary Time (8-9-2020)

Fr. Mike’s Homily | 19th Sunday of Ordinary Time (8-9-2020)

Fr. Aaron’s Homily | 19th Sunday of Ordinary Time (8-9-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 18th Sunday of Ordinary Time (8-2-2020)

Fr. Kevin’s First Communion Mass Homily | 18th Sunday of Ordinary Time (8-2-2020)

Fr. Mike’s Homily | 18th Sunday of Ordinary Time (8-2-2020)

Fr. Aaron’s Homily | 18th Sunday of Ordinary Time (8-2-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 17th Sunday of Ordinary Time (7-26-2020)

Fr. Mike’s Homily | 17th Sunday of Ordinary Time (7-26-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 16th Sunday of Ordinary Time (7-19-2020)

Fr. Mike’s Homily | 16th Sunday of Ordinary Time (7-19-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 15th Sunday of Ordinary Time (7-12-2020)

Fr. Aaron’s Homily | 15th Sunday of Ordinary Time (7-12-2020)


 


 

Fr. Mike’s Homily | 14th Sunday of Ordinary Time (7-5-2020)

Fr. Aaron’s Homily | 14th Sunday of Ordinary Time (7-5-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 13th Sunday of Ordinary Time (6-28-2020)

Fr. Mike’s Homily | 13th Sunday of Ordinary Time (6-28-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 12th Sunday of Ordinary Time (6-21-2020)

Fr. Aaron’s Homily | 12th Sunday of Ordinary Time (6-21-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | The Feast of Corpus Christi (6-14-2020)

Fr. Mike’s Homily | The Feast of Corpus Christi (6-14-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | Solemnity of the Holy Trinity (6-7-2020)

Fr. Mike’s Homily | Solemnity of the Holy Trinity (6-7-2020)

Fr. Aaron’s Homily | Solemnity of the Holy Trinity (6-7-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | Pentecost Sunday (5-31-2020)

Fr. Mike’s Homily | Pentecost Sunday (5-31-2020)

Fr. Aaron’s Homily | Pentecost Sunday (5-31-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | The Ascension of the Lord (5-24-2020)

Fr. Mike’s Homily | The Ascension of the Lord (5-24-2020)

Fr. Aaron’s Homily | The Ascension of the Lord (5-24-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 6th Sunday of Easter (5-17-2020)

Fr. Mike’s Homily | 6th Sunday of Easter (5-17-2020)

Fr. Aaron’s Homily | 6th Sunday of Easter (5-17-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 5th Sunday of Easter (5-10-2020)

Fr. Mike’s Homily | 5th Sunday of Easter (5-10-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 4th Sunday of Easter (5-3-2020)

Fr. Mike’s Homily | 4th Sunday of Easter (5-3-2020)

Fr. Aaron’s Homily | 4th Sunday of Easter (5-3-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 3rd Sunday of Easter (4-26-2020)

Fr. Mike’s Homily | 3rd Sunday of Easter (4-26-2020)


 


 


 


 


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 3rd Sunday Lent (3-15-2020)

Fr. Mike’s Homily | 3rd Sunday Lent (3-15-2020)

Fr. Aaron’s Homily | 3rd Sunday Lent (3-15-2020)


 


 

Fr. Mike’s Homily | 2nd Sunday Lent (3-8-2020)

Fr. Aaron’s Homily | 2nd Sunday Lent (3-8-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 1st Sunday Lent (3-1-2020)

Fr. Mike’s Homily | 1st Sunday Lent (3-1-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 7th Sunday Ordinary Time (2-23-2020)

Fr. Mike’s Homily | 7th Sunday Ordinary Time (2-23-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 6th Sunday Ordinary Time (2-16-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 5th Sunday Ordinary Time (2-9-2020)

Fr. Aaron’s Homily | 5th Sunday Ordinary Time (2-9-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | Presentation of the Lord (2-2-2020)

Fr. Aaron’s Homily | Presentation of the Lord (2-2-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 3rd Sunday Ordinary Time (1-26-2020)

Fr. Mike’s Homily | 3rd Sunday Ordinary Time (1-26-2020)

Fr. Aaron’s Homily | 3rd Sunday Ordinary Time (1-26-2020)


 


 

Fr. Mike’s Homily | 2nd Sunday Ordinary Time (1-19-2020)


 


 

Fr. Mike’s Homily | Baptism of the Lord (1-12-2020)

Fr. Rothrock’s Homily | Baptism of the Lord (1-12-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | Epiphany of the Lord (1-5-2020)

Fr. Mike’s Homily | Epiphany of the Lord (1-5-2020)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | Feast of the Holy Family (12-29-2019)

Fr. Mike’s Homily | Feast of the Holy Family (12-29-2019)

Fr. Aaron’s Homily | Feast of the Holy Family (12-29-2019)


 


 


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 3rd Sunday Advent (12-15-2019)

Fr. Mike’s Homily | 3rd Sunday Advent (12-15-2019)

Fr. Aaron’s Homily | 3rd Sunday Advent (12-15-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 2nd Sunday Advent (12-8-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe (11-24-2019)

Fr. Mike’s Homily | Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe (11-24-2019)

Fr. Aaron’s Homily | Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe (11-24-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 33rd Sunday Ordinary Time (11-17-2019)

Fr. Mike’s Homily | 33rd Sunday Ordinary Time (11-17-2019)


 


 

Fr. Mike’s Homily | 32nd Sunday Ordinary Time (11-10-2019)

Fr. Aaron’s Homily | 32nd Sunday Ordinary Time (11-10-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 31st Sunday Ordinary Time (11-3-2019)

Fr. Mike’s Homily | 31st Sunday Ordinary Time (11-3-2019)

Fr. Aaron’s Homily | 31st Sunday Ordinary Time (11-3-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 30th Sunday Ordinary Time (10-27-2019)

Fr. Mike’s Homily | 30th Sunday Ordinary Time (10-27-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 29th Sunday Ordinary Time (10-20-2019)

Fr. Mike’s Homily | 29th Sunday Ordinary Time (10-20-2019)

Fr. Aaron’s Homily | 29th Sunday Ordinary Time (10-20-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 28th Sunday Ordinary Time (10-13-2019)

Fr. Mike’s Homily | 28th Sunday Ordinary Time (10-13-2019)


 


 

Fr. Mike’s Homily | 27th Sunday Ordinary Time (10-6-2019)

Deacon Steve’s Homily | 27th Sunday Ordinary Time (10-6-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 26th Sunday Ordinary Time (9-29-2019)

Fr. Mike’s Homily | 26th Sunday Ordinary Time (9-29-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 25th Sunday Ordinary Time (9-22-2019)

Fr. Mike’s Homily | 25th Sunday Ordinary Time (9-22-2019)

Fr. Aaron’s Homily | 25th Sunday Ordinary Time (9-22-2019)


 


 

Fr. Mike’s Homily | 23rd Sunday Ordinary Time (9-8-2019)

Fr. Aaron’s Homily | 23rd Sunday Ordinary Time (9-8-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 22nd Sunday Ordinary Time (9-1-2019)

Fr. Mike’s Homily | 22nd Sunday Ordinary Time (9-1-2019)

Fr. Aaron’s Homily | 22nd Sunday Ordinary Time (9-1-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 21st Sunday Ordinary Time (8-25-2019)

Fr. Mike’s Homily | 21st Sunday Ordinary Time (8-25-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 20th Sunday Ordinary Time (8-18-2019)

Fr. Mike’s Homily | 20th Sunday Ordinary Time (8-18-2019)


 


 

Fr. Mike’s Homily | 19th Sunday Ordinary Time (8-11-2019)

Fr. Aaron’s Homily | 19th Sunday Ordinary Time (8-11-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 18th Sunday Ordinary Time (8-4-2019)

Fr. Mike’s Homily | 18th Sunday Ordinary Time (8-4-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 17th Sunday Ordinary Time (7-28-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 16th Sunday Ordinary Time (7-21-2019)

Fr. Mike’s Homily | 16th Sunday Ordinary Time (7-21-2019)

Fr. Aaron’s Homily | 16th Sunday Ordinary Time (7-21-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 15th Sunday Ordinary Time (7-14-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 14th Sunday Ordinary Time (7-7-2019)

Fr. Mike’s Homily | 14th Sunday Ordinary Time (7-7-2019)


 


 

Fr. Aaron’s Homily | Corpus Christi (6-23-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | Solemnity of the Most Holy Trinity (6-16-2019)

Fr. Mike’s Homily | Solemnity of the Most Holy Trinity (6-16-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | The Ascension of the Lord (6-2-2019)

Fr. Mike’s Homily | The Ascension of the Lord (6-2-2019)


 


 

Fr. Mike’s Homily | 6th Sunday Easter (5-26-2019)

Fr. Aaron’s Homily | 6th Sunday Easter (5-26-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 5th Sunday Easter (5-19-2019)

Fr. Aaron’s Homily | 5th Sunday Easter (5-19-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 4th Sunday Easter (5-12-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 3rd Sunday Easter (5-5-2019)

Fr. Mike’s Homily | 3rd Sunday Easter (5-5-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | Divine Mercy Sunday (4-28-2019)


 


 


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 5th Sunday Lent (4-7-2019)


 


 

Fr. Mike’s Homily | 4th Sunday Lent (3-31-2019)


 


 


 


 

Fr. Mike’s Homily | 2nd Sunday Lent (3-17-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 1st Sunday Lent (3-10-2019)


 


 

Fr. Mike’s Homily | 8th Sunday Ordinary Time (3-3-2019)

Fr. Aarons’s Homily | 8th Sunday Ordinary Time (3-3-2019)


 


 

Fr. Mike’s Homily | 7th Sunday Ordinary Time (2-24-2019)

Fr. Aarons’s Homily | 7th Sunday Ordinary Time (2-24-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 6th Sunday Ordinary Time (2-17-2019)

Fr. Mike’s Homily | 6th Sunday Ordinary Time (2-17-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 5th Sunday Ordinary Time (2-10-2019)

Fr. Mike’s Homily | 5th Sunday Ordinary Time (2-10-2019)

Fr. Aaron’s Homily | 5th Sunday Ordinary Time (2-10-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 3rd Sunday Ordinary Time (1-27-2019)


 


 


 


 


 


 

Fr. Kevin’s Homily | Epiphany of the Lord (1-6-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | Solemnity of Mary, Mother of God (1-1-2019)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | Feast of the Holy Family (12-30-2018)


 


 


 


 

Fr. Kevin’s Homily | Third Sunday of Advent (12-16-2018)

Fr. Mike’s Homily | Third Sunday of Advent (12-16-2018)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | Second Sunday of Advent (12-9-2018)

Fr. Aaron’s Homily | Second Sunday of Advent (12-9-2018)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | First Sunday of Advent (12-2-2018)

Fr. Mike’s Homily | First Sunday of Advent (12-2-2018)

Fr. Aaron’s Homily | First Sunday of Advent (12-2-2018)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | Jesus Christ, King of the Universe (11-25-2018)


 


 

Fr. Kevin’s Homily | 33rd Sunday Ordinary Time (11-18-2018)